10 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej dla nadchodzących aukcji OZE. W odniesieniu do dotychczas obowiązujących cen są one wyższe średnio o 12 proc. dla wszystkich technologii.

Dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, ustalono cenę 414 zł/MWh. Dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, ustalono cenę 389 zł/MWh.

Aukcje OZE będą się odbywać od 13 do 22 listopada 2023 roku. Dla aukcji słońca i wiatru przeznaczono w sumie 33 TWh o łącznej wartości ponad 10 mld zł.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000244001.pdf